Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Stav

Stav aktivity CRM (číselník OHAKTSTAV) - stav aktivity. Standardní hodnoty jsou níže. Údaje s tučným kódem nemažte, pracují s nimi programy. Viz též číselníky CRM.

  • Evidovaná (EVI)
  • Naplánovaná (NAP)
  • Probíhající (PRO)
  • Ukončená (UKO)
  • Předaná (PRE)
  • Neurčen (NEU)