Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PSPLATKPOL na tabulku OKONT

select *
from PSPLATKPOL psplatkpol
left outer join OKONT okont on okont.idpk = psplatkpol.idpk_okont