Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PVYKLCAST na tabulku PVYKLHL

select *
from PVYKLCAST pvyklcast
left outer join PVYKLHL pvyklhl on pvyklhl.idpk = pvyklcast.idpk_hl