Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída O0menuTisk

Konfigurace menu tisky

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
druh druh Character(1) Druh věty (volby)
Druh věty (volby). R=Report JasperReports, D=DOCX šablona
tabulka tabulka String(250) Tabulka datového modelu
varianta varianta String(120) Varianta browse
osoby idpk_osoby Osoby Vazba na Osoby
nazev nazev String(100) Název volby
popis popis String(250) Popis volby
sestava sestava String(250) Jméno souboru .jrxml (návrh sestavy)
oprUloha opr_uloha String(120) Identifikátor úlohy pro oprávnění
Identifikátor úlohy pro oprávnění stejný jako v O1sezu (ovšem bez vazby na O1sezu)
typExportu typ_exportu String(30) Typ exportu
pouzBrowseCurrentRecord pouz_browse_current_record Boolean(1) Příznak, že se sestavě podá browseCurrentRecord
pouzBrowseCriteria pouz_browse_criteria Boolean(1) Příznak, že se sestavě podá dataSourceCriteriaParams z browse
dalsiPar dalsi_par String(500) Další parametry či příznaky pro tisk
gaPohled ga_pohled String(50) Identifikátor pohledu pro zadání výběrových podmínek
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
o0menuTisk idpk_nadriz O0menuTisk Vazba na nadřízený uzel
poradi poradi Integer(9) Pořadí volby v menu
menuWeb menu_web Character(1) Příznak použití volby v menu web
dotazBrowseCriteria dotaz_browse_criteria Character(1) Příznak, že na začátku zpracování bude dotaz na pouz_browse_criteria