Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída O6c

Číselník bankovních ústavů

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
dkbKod dkb_kod String(10) Kód banky
dkbName dkb_name String(30) Název banky
dkbOrt dkb_ort String(30) Místo
dkbLand dkb_land String(4) Země
dkbSlKod dkb_sl_kod String(10) Slovní zkratka
dkbSwift dkb_swift String(15) Swift kód
dkbStr dkb_str String(30) Adresa - ulice
dkbPlz dkb_plz String(10) Adresa - PSČ
dkbBlzKod dkb_blz_kod String(10) BLZ Kód
dkbTypPrik dkb_typ_prik Character(1) Typ platebních příkazů