Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Odruh

Druh dokumentu

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
druh druh String(10) Druh elektronického dokumentu
popis popis String(30) Popis druhu elektronického dokumentu
pripona pripona String(10) Přípona souboru
ulozeni ulozeni String(10) Systém uložení souboru
mezery = Souborový systém na disku,„DMS-EA“ = EasyArchiv,„INTERNET“ = URL (pouze pro zobrazení),„SHAREPOINT“ = SharePoint (uloženi i zobrazení)„OR-SYSTEM“ = zobrazení z ODD a ODP
umisteni umisteni String(250) Výchozí umístění souboru
Výchozí nastavení pro umístění souboru. Součástí může být i maska se zástupnými znaky. Maska začíná levou hranatou závorkou „[“ a je ukončena pravou hranatou závorkou „]“. Uvnitř masky jsou povoleny tyo zástupné znaky:rrrr: čtyřmístné číslo rokurr: dvoumístné číslo rokumm: měsíc dd: dencccccccccc: desetimístné číslo zakázky – použití konzultujte s Vaším servisním pracovníkem Orsoftu, protože ne ve všech případech má použití této masky význam a pak by nastavení nebylo funkčníaaaaaaaaaaaaaaaa: šestnáctimístné číslo firmy – použití konzultujte s Vaším servisním pracovníkem Orsoftu, protože ne ve všech případech má použití této masky význam a pak by nastavení nebylo funkční
zdroj zdroj String(250) Zdroj pro import
maska maska String(20) Maska pro generování identifikátoru dokumentu
Položka maska je povinná, udává pravidlo pro generování čísla nového záznamu v el. dokumentech. Použitelné zástupné znaky jsou rr, rrrr, mm, dd. Velká písmena se berou jako konstanta a dosazují se přímo do vygenerovaného čísla. Maska musí končit číslem – počet číslic určuje maximální hodnotu (3 číslice = max. 999). Definuje se pouze minimální maska. Například: rrN0281 – v roce 2009 budou záznamy číslovány od 09N0281 do 09N9999.
systemovy systemovy Character(1) Zda je to systémový záznam
mezera = není systémový,„s“ = je to systémový záznam, má speciální význam v některých algoritmech při pzpracování el. dokumentů v systému
priradit priradit Character(1) Zda se má dokument přiřazovat k primárním datůmautomaticky nebo ručně
mezera = ručně,„a“ = automaticky.Ovlivňuje způsob přiřazení dokumentu k záznamům v datech. Ručně znamená, že uživatel vybírá z existujících el. dokumentů. Automatické přiřazení znamená, že se vygeneruje záznam do tabulky el. dokumentů a automaticky přidělený identifikátor je uživateli zobrazen. Soubor je nutné dosadit k tomuto záznamu jiným způsobem (například scanner s vhodně nastavenou maskou).Pokud je zvoleno automatické přiřazení, bude k datům přiřazen nový dokument s nově vygenerovaným číslem a jménem souboru. Toto nastavení je vhodné pro spolupráci se scannerem, je však nutné mít vhodně nastavený scanner – tj. maska, umístění a přípona musejí být nastaveny v souladu se způsobem, jak scanner ukládá soubory.Jméno souboru je zkonstruováno takto: umístění + druh + _ + číslo + . + přípona
import_ import Character(1) Umístění importního adresáře
„c“ = na klientu,„s“ = na serveru
rezerva rezerva String(17) PODPIS-ZALOZENI + PODPIS-PRIRAZENI
první znak „Z“ = el. dokument se bude elektronicky podepisovat při založení,druhý znak „P“ = el. dokument se bude elektronicky podepisovat při přiřazení k primárním datům
podpisZalozeni podpis_zalozeni Character(1) El.podpis při založení dokumentu
Z - el. dokument se bude elektronicky podepisovat při založení,N - nepodepisovat
podpisPrirazeni podpis_prirazeni Character(1) El.podpis při přiřazení dokumentu
P - el. dokument se bude elektronicky podepisovat při přiřazení k primárním datůmN - nepodepisovat</hlp.
smazatZdroj smazat_zdroj Character(1) Smazat zdrojový dokument
typWeda typ_weda String(50) Typ dokumentu pro WEDA
spisZnak spis_znak Long(18) IDPK spisového znaku
verejny verejny Character(1) Veřejný dokument
vymenny vymenny String(250) Výměnný adresář pro DMS
aktualizace aktualizace String(250) Aktualizační adresář pro DMS
zobrazeni zobrazeni String(250) Odkaz na zobrazení v DMS