Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Registr budov a staveb

Informace v tomto registru jsou uspořádány do tří obrazovek. Na první obrazovce se nacházejí třídící údaje, údaje týkající se katastru nemovitostí a adresní informace. Na druhé obrazovce pak informace mající vztah k daním a poplatkům okolo budov.

Hlavním klíčem pro větu registru je existující inventární číslo příslušné karty v kmenovém souboru a pořadové číslo. Pořadové číslo může nabývat max. hodnoty 99. Této položky lze využít pro přiřazení více parcel (na kterých stavba stojí) k této stavbě.

Při zobrazení registru ve formě „Seznam“ lze vyhledávat a třídit podle těchto položek registru:

 • adresa (okres, obec, část obce, ulice, číslo popisné)
 • kód adresy (vazba na převodník adres)
 • vlastník
 • uživatel
 • třídící údaje 1, 2, 3
 • druh stavby
 • číslo katastrálního území a číslo parcely
 • číslo katastrálního území a číslo listu vlastnictví


Důležité údaje v registru a jejich kontrola

 • druh stavby - určuje druh stavby, budovy výběr F2 z nabídky možných vyplnění
 • okres - výběr F2 z číselníku okresů (viz adresář)
 • obec, část, ulice - adresa stavby, budovy
 • číslo popisné - číslo popisné objektu
  • 1.zn. = typ čísla objektu výběr F2 z číselníku ZČ (ov-typob)
  • 2.-5.zn. = vlastní číslo
 • kód adresy - vazba na převodník adres
 • vlastník - identifikace vlastníka
  • 1. zn. = typ vlastníka (F2 - výběr)
  • 13 zn. = alternativní výběr (F2) dle typu vlastníka -IČO, rodné číslo nebo vyplnit
 • uživatel - identifikace uživatele je-li majetek v nájmu
  • 1. zn. = typ uživatele (F2 - výběr)
  • 13 zn. = alternativní výběr (F2) dle typu uživatele -IČO, rodné číslo nebo vyplnit
 • identifikace nájmu - volitelný text pro označení nájmu (je-li majetek v nájmu) - obvykle číslo nájemní smlouvy apod.
 • katastr - 6 míst číslo katastr. území, v které se nachází parcela (výběr F2 z registru katastrů ou-utj)
 • číslo parcely - číslo parcelní v rámci katastru
  • 1 zn. = typ parcely (výběr F2 z nabídky možných vyplnění)
  • 5 zn. = hlavní číslo parcely
  • 3 zn. = podlomení čísla parcely
  • 1 zn. = díl parcely (lze vybrat přes F2 z registru parcel g0zpp)
 • třídící údaj 1-3 - uživatelsky volitelné třídící údaje registru
 • stavba na cizím pozemku - příznak stavby na cizím pozemku
 • číslo orientační - orientační číslo objektu
  • 1.zn. = příznak existence č. orient. (výběr F2 z nabídky možných vyplnění)
  • 2.- 5.zn. = vlastní číslo (existuje-li)
 • rozměry - rozměry objektu (délka x šířka x výška)
 • číslo vlastnického listu - číslo listu vlastnictví v rámci KÚ (Katastrálního úřadu)
 • číslo evidenčního listu - číslo evidenčního listu v rámci KÚ
 • vybavení objektu - dvoumístný popis vybavení objektu
 • počet parcel, na kterých objekt leží - může korespondovat s počtem pořadových čísel, pro dohledání v registru parcel
 • firma dodavatele stavby
 • dodavatel stavby
 • kód finančního úřadu - výběr F2 z číselníku Majetku - gfinurad
 • právní vztah - výběr F2 z nabídky možných vyplnění
 • právní důvod nároku na osvobození - výběr F2 z číselníku Majetku - gpravduv
 • nárok na osvobození - v metrech čtverečních
 • počet podlaží
 • zastavěná plocha - v metrech čtverečních
 • celková podlahová plocha - v metrech čtverečních
 • nebytová podlahová plocha - v metrech čtverečních
 • počet elektromotorů
 • převažující obor
 • obestavěný prostor - v metrech krychlových
 • klíč daně - způsob výpočtu daně z nemovitosti (výběr F2 z nabídky možných vyplnění)
 • sazba daně - v Kč za 1 metr čtvereční dle zákona o dani z nemovitosti
 • koeficient daně - celkový koeficient, kterým se sazba daně z nemovitosti zvyšuje (podle zákona)
 • částka daně - celková částka daně v Kč
 • klíč zaplacení - příznak zaplacení daně
 • místní poplatek - v Kč, existuje-li
 • číselný údaj 1,2 - uživatelsky volitelný číselný údaj

Číselníky pro registr budov a staveb

Číselníky s 1-místným příznakem

 • ghb01 Druh domu
 • ghb02 Status domu
 • ghb03 Výstavba domu
 • ghb04 Rekonstrukce domu
 • ghb05 Stavební materiál
 • ghb06 Výtah
 • ghb07 Vodovod
 • ghb08 Kanalizace
 • ghb09 Plyn
 • ghb10 Vytápění
 • ghb11 Dům v památkové péči

Číselníky s 2-místným příznakem

 • ghb12 Neuveden, definuje si uživatel
 • ghb13 Neuveden, definuje si uživatel
 • ghb14 Neuveden, definuje si uživatel
 • ghb15 Neuveden, definuje si uživatel