Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Pklikpom

Pomocná tabulka přípravy dat pro klikací rozpočet

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
slozKlic sloz_klic String(200) Složený klíč
trida trida Character(1) Třída
Položka
seskupeni seskupeni String(2) Seskupení
Položka
podseskupeni podseskupeni String(3) Podseskupení
Položka
polozka polozka String(4) Položka
skupina skupina Character(1) Skupina
Paragraf
oddil oddil String(2) Oddíl
Paragraf
pododdil pododdil String(3) Pododdíl
Paragraf</cs>
paragraf paragraf String(4) Paragraf
organizace organizace String(10) Organizace
kapitola kapitola String(3) Kapitola
uz uz String(5) Účelový znak
ucet ucet String(15) Účet
zakazka zakazka String(20) Zakázka
ico ico String(10) IČO
icoN ico_n String(100) IČO název
vs vs Long(10) Variabilní symbol
textDokl text_dokl String(150) Text dokladu
tridaN trida_n String(100) Třída název
seskupeniN seskupeni_n String(100) Seskupení název
podseskupeniN podseskupeni_n String(100) Podseskupení název
polozkaN polozka_n String(100) Položka název
skupinaN skupina_n String(100) Skupina název
oddilN oddil_n String(100) Oddíl název
pododdilN pododdil_n String(100) Pododdíl název
paragrafN paragraf_n String(100) Paragraf název
organizaceN organizace_n String(100) Organizace název
kapitolaN kapitola_n String(100) Kapitola název
uzN uz_n String(100) Účelový znak název
ucetN ucet_n String(100) Účet název
zakazkaN zakazka_n String(100) Zakázka název
rok rok Integer(9) Rok
mesic mesic Integer(9) Měsíc
obnSchval obn_schval BigDecimal(18,4) Obnos schválený
obnUprav obn_uprav BigDecimal(18,4) Obnos upravený
obnSkut obn_skut BigDecimal(18,4) Obnos skutečnost
rozliseni rozliseni Long(18) Pomocné rozlišení
zdrojTabulka zdroj_tabulka String(10) Zdrojová tabulka
zdrojIdpk zdroj_idpk Long(18) Zdrojové idpk
cisloDokladu cislo_dokladu String(20) Číslo dokladu
vsN vs_n String(100) VS název
iko iko String(20) IKO
proPlan pro_plan Boolean(1) Plán