Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída PsaldoPs

Počáteční stavy salda

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
pucn idpk_pucn Pucn Účetní řádek
pucpripad idpk_pripad Pucpripad Účetní případ
zbyva zbyva BigDecimal(18,4) Obnos zbývá
zbyvaMd zbyva_md BigDecimal(18,4) Zbývá MD
zbyvaDal zbyva_dal BigDecimal(18,4) Zbývá DAL
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
rok rok Short(4) Rok