Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Pucpripad

Tabulka účetních případů

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
sumaZavazku suma_zavazku BigDecimal(18,4) Suma závazků
sumaPohledavek suma_pohledavek BigDecimal(18,4) Suma pohledavek
sumaPrijem suma_prijem BigDecimal(18,4) Suma příjmů
sumaVydej suma_vydej BigDecimal(18,4) Suam výdajů
sumaInter suma_inter BigDecimal(18,4) Suam interních dokladů
zbyva zbyva BigDecimal(18,4) Zbývá
ico ico Long(10) IČO
stav stav Boolean(1) Případ zlikvidován
kdoZlik kdo_zlik Integer(9) Kdo zlikvidoval
kdy kdy Date(23) Kdy zlikvidoval
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
o6a cf_o6a O6a Firma
mena mena String(12) Měna
sumaNaklad suma_naklad BigDecimal(18,4) Suma nákladů
sumaVynos suma_vynos BigDecimal(18,4) Suma výnosů
saldoPohled saldo_pohled BigDecimal(18,4) Saldo pohledávek
saldoZavaz saldo_zavaz BigDecimal(18,4) Saldo závazků
doklad doklad Integer(9) Doklad pro převod
pozn pozn String(100) Poznámka
zdrojIdpk zdroj_idpk Long(18) IDPK primarniho dokladu
zdrojDenik zdroj_denik String(10) Denník primárního dokladu