Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Psplatkhl

Tabuulka hlaviček splátkového kalendáře

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
version version Long(18) Technický sloupec - verze
iko iko String(20) IKO
cisloSk cislo_sk String(30) Číslo splátkového kalendáře
typSk typ_sk Character(1) Typ splátkového kalendáře
druhSk druh_sk String(10) Druh splátkového kalendáře
nazev nazev String(150) Název
poznamka poznamka String(500) Poznámka
platnOd platn_od Date(23) Platnost od
platnDo platn_do Date(23) Platnost do
vs vs Long(10) Variabilní symbol
datVystaveni dat_vystaveni Date(23) Datum vystavení
o6a idpk_o6a O6a Partner
oddr idpk_oddr Oddr Dokladová řada
oddokr idpk_oddokr Oddokr Číslo dokladu
obnos obnos BigDecimal(18,4) Celkový obnos
obnosTuzem obnos_tuzem BigDecimal(18,4) Obnos tuzemský
kurz kurz BigDecimal(10,4) Kurz
o1ciseln mena_cis, mena_klic O1ciseln Měna - číselník
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
schvaleno schvaleno Boolean(1) Schváleno