Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Oddokr

Čísla dokladů

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
cisDokl cis_dokl String(20) Číslo dokladu
oddr idpk_dr Oddr Vazba na dokladouvou řadu, podle které se vytváří číslo dokladu
oddokr idpk_sbor Oddokr IDPK sborníkovaného dokladu - vazba na číselník dokladů
prizPlat priz_plat Character(1) Příznak platnosti
„N - zneplatněná věta“, „A“ - platná věta
osoby idpk_kdo_zn Osoby IDPK osoby, která zneplatnila záznam
kdyZn kdy_zn Date(23) Datum a čas, kdy byl záznam neplatněn
pozn pozn String(100) Poznámka - důvod zneplatnění věty
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam