Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cmakuziroz [2016/02/02 10:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CMakUziRoz =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |smd_idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|cMakUzi |[[fk_cmakuziroz_cmakuzi|smd_smc_idpk]] |[[cmakuzi|CMakUzi]] |ID záznamu smc |
 +|trida |smd_trida |String(250) |Třída náležející k větě |
 +|makro |smd_makro |String(20) |Označení věty v makru |
 +|typ |smd_typ |Character(1) |Typ určení |
 +|vstup |smd_vstup |Character(1) | |
 +|kratkyPopis |smd_kratky_popis |String(500) |Popis |
 +|ename |smd_ename |String(8) |Login autora |
 +|edat |smd_edat |Date(23) |Datum vytvoření |
 +|aname |smd_aname |String(8) |Login změny |
 +|adat |smd_adat |Date(23) |Datum změny |