Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cudalostkalendare [2017/01/05 12:27] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CUdalostKalendare =====
 + ​Událost kalendáře ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |cud_idpk |Long(18) |Id. |
 +| |||Systémové číslo záznamu |
 +|cUdalostDruh |[[fk_cudalostkalendare_cudalostdruh|cud_cdu_idpk]] |[[cudalostdruh|CUdalostDruh]] | |
 +|ename |cud_ename |String(8) |Login autora záznamu |
 +| |||Login autora záznamu |
 +|edat |cud_edat |Date(23) |Datum vytvoření záznamu |
 +| |||Datum vytvoření záznamu |
 +|aname |cud_aname |String(8) |Login autora změny záznamu |
 +| |||Login autora změny záznamu |
 +|adat |cud_adat |Date(23) |Datum poslední změny záznamu |
 +| |||Datum poslední změny záznamu |
 +|nazev |cud_nazev |String(100) |Název |
 +| |||Název |
 +|popis |cud_popis |String |Popis |
 +| |||Popis |
 +|datCasOd |cud_dat_cas_od |Date(23) |Datum a čas události od |
 +| |||Datum a čas události od |
 +|datCasDo |cud_dat_cas_do |Date(23) |Datum a čas události do |
 +| |||Datum a čas události do |
 +|celyDen |cud_cely_den |Character(1) |Příznak celodenní události |
 +| |||Příznak celodenní události (události bez definovaného času)
 +Je-li příznak zatržen, tak nelze zadat čas od-do |
 +|stav |cud_stav |String(5) |Stav události |
 +| |||Stav události |
 +|typ |cud_typ |String(5) |Typ události |
 +| |||Typ události |
 +|priorita |cud_priorita |String(5) |Priorita události |
 +| |||Priorita události |
 +|obj |cud_obj |String(30) |Způsobitel události |
 +| |||Způsobitel události |
 +|objIdpk |cud_obj_idpk |Long(18) |Idpk způsobitele události |
 +| |||Idpk způsobitele události |