Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vzdělání

Slouží k evidenci všech dosažených vzdělání zaměstnance, nebo pouze nejvyššího dosaženého vzdělání, případně vzdělání, které zaměstnanec nesplňuje ale na jeho pracovní funkci je předepsáno a proto existuje potřeba sledovat splnění tohoto vzdělání. Jde opět o evidenci, která je podřízena identifikaci občana. U každého zaměstnance lze evidovat jak obor studia, tak i nejvyšší stupeň vzdělání, který klasifikovaný jedinec dokončil. Pro účely dalšího podrobnějšího třídění dosaženého vzdělání lze využít až čtyřmístný kód pro tzv. zaměření studijního příp. učebního oboru.

Dosažené vzdělání

V evidenci vzdělání sledujeme nejvyšší, nebo všechna dosažená vzdělání. Pouze u vzdělání, které je u zaměstnance požadováno, a není dosaženo zadejte „N“.

Kód vzdělání – stupeň dosaženého vzdělání

Předmětem klasifikace jsou kmenové obory vzdělání, které vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na základě jejich obsahové podobnosti. Kmenové obory vzdělání představují kategorie shrnující obory vzdělání (vzdělávací programy a v případě vysokých škol studijní programy), které se liší (podle druhu škol) názvem, odchylkami v učebním plánu, dílčími koncepčními záměry, uspořádáním vzdělávací trasy nebo svým obsahem, ale jejichž absolventi jsou připravováni pro uplatnění ve stejné oblasti lidské činnosti.

Konstrukce Klasifikace kmenových oborů vzdělání klasifikace KKOV

(sdělení ČSÚ ze dne 9. září 2003 o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání, částka 106/2003 Sb.) má následující formu:

Klasifikace je dvourozměrným systémem. V prvním rozměru se třídí kmenové obory vzdělání ve skupinách tvořících účelové uspořádání věd a nauk. Ve druhém rozměru (jedná se o alfabetický údaj) se uvádí dosažené (dokončené) vzdělání, navazující na třídění podle prvého rozměru. Pětimístným kódem lze u každého jedince vyjádřit jak kmenový obor studia tak i dosažené vzdělání.

1.rozměr 2.rozměr
x  x  xx   x  xx
I---I---I-------I---I------------ hlavní skupina
  I---I-------I---I------------ skupina
    I-------I---I------------ kmenový obor vzdělání
        I---I------------ dosažené vzdělání
          I------------ specializace

Vyplňte dosažené vzdělání (2.rozměr):

 • A - bez vzdělání
 • B - neúplné základní vzdělání
 • C - základní vzdělání
 • D - nižší střední vzdělání
 • E - nižší střední odborné vzdělání
 • H - střední odborné vzdělání s výučním listem
 • J - střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
 • K - úplné střední odborné vzdělání
 • L - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
 • M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • N - vyšší odborné vzdělání
 • R - bakalářské vzdělání
 • T - vysokoškolské vzdělání
 • V - doktorské vzdělání

Kód vzdělání - obor

Předmětem klasifikace jsou kmenové obory vzdělání, které vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na základě jejich obsahové podobnosti. Kmenové obory vzdělání představují kategorie shrnující obory vzdělání (vzdělávací programy a v případě vysokých škol studijní programy), které se liší (podle druhu škol) názvem, odchylkami v učebním plánu, dílčími koncepčními záměry, uspořádáním vzdělávací trasy nebo svým obsahem, ale jejichž absolventi jsou připravováni pro uplatnění ve stejné oblasti lidské činnosti.

Konstrukce klasifikace kmenových oborů vzdělání:

Klasifikace je dvourozměrným systémem. V prvním rozměru se třídí kmenové obory vzdělání ve skupinách tvořících účelové uspořádání věd a nauk. Ve druhém rozměru (jedná se o alfabetický údaj) se uvádí dosažené (dokončené) vzdělání, navazující na třídění podle prvého rozměru. Pětimístným kódem lze u každého jedince vyjádřit jak kmenový obor studia tak i dosažené vzdělání.

1.rozměr 2.rozměr
x  x  xx   x  xx
I---I---I-------I---I------------ hlavní skupina
  I---I-------I---I------------ skupina
    I-------I---I------------ kmenový obor vzdělání
        I---I------------ dosažené vzdělání
          I------------ specializace

Vyplňte 1. rozměr podle číselníku vzdělání.

Kód vzdělání - specializace

Předmětem klasifikace jsou kmenové obory vzdělání, které vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na základě jejich obsahové podobnosti. Kmenové obory vzdělání představují kategorie shrnující obory vzdělání (vzdělávací programy a v případě vysokých škol studijní programy), které se liší (podle druhu škol) názvem, odchylkami v učebním plánu, dílčími koncepčními záměry, uspořádáním vzdělávací trasy nebo svým obsahem, ale jejichž absolventi jsou připravováni pro uplatnění ve stejné oblasti lidské činnosti.

Konstrukce klasifikace kmenových oborů vzdělání:

Klasifikace je dvourozměrným systémem. V prvním rozměru se třídí kmenové obory vzdělání ve skupinách tvořících účelové uspořádání věd a nauk. Ve druhém rozměru (jedná se o alfabetický údaj) se uvádí dosažené (dokončené) vzdělání, navazující na třídění podle prvého rozměru. Pětimístným kódem lze u každého jedince vyjádřit jak kmenový obor studia tak i dosažené vzdělání.

1.rozměr 2.rozměr
x  x  xx   x  xx
I---I---I-------I---I------------ hlavní skupina
  I---I-------I---I------------ skupina
    I-------I---I------------ kmenový obor vzdělání
        I---I------------ dosažené vzdělání
          I------------ specializace

Vyplňte specializaci (součást 2.rozměru).

Osoba

je zaměstnanec evidovaný v identifikaci občana.

Požadované vzdělání

Zadejte „A“ pokud u vzdělání vztahujícího se k zaměstnanci, nebo k profesi požadujete dosažení tohoto vzdělání. Jinak nevyplňujte.

Splněné vzdělání

Zadejte „A“ pokud vzdělání vztahující se k zaměstnanci nebo k profesi splňuje dosažení tohoto vzdělání. Jinak nevyplňujte.

Poznámka

textová položka (100 znaků), slouží jako doplňující popis vzdělání, např. číslo diplomu.

Název školy

textová položka (50 znaků), název školy.

Počet tříd

počet absolvovaných tříd, resp. semestrů.

Ukončení vzdělání

Zadejte datum ukončení školy ve tvaru DD.MM.RRRR.

Druh zkoušky

druh závěrečné zkoušky, údaj je kontrolován na základní číselník druhů zkoušek.

Obor vzdělání dle ISPV

Respondenti statistického šetření ISPV musí od roku 2019 (statistika za 4. čtvrtletí 2018) uvádět nový třicetimístný kód oboru vzdělání.

Tento kód je možné získat zadáním údajů na webové stránce https://www.obory-vzdelani.cz/. Druhá možnost je stažení číselníku oboru vzdělání z internetu a vyplnění potřebných údajů přímo v Orsoftu Open.