Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Správa majetku

Modul Správa majetku se skládá z těchto podsystémů:

  • Majetek
  • Investice