Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0davzt [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0daVzt =====
 +Pomocný "​subselect"​ používaný pro přístup k tabulkám Da%%*%%
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk_dazar |Long(18) |ID záznamu |
 +|dazar |idpk_dazar |[[dazar|Dazar]] |Vazba na Zařazení zaměstnance |
 +|dappv |idpk_dappv |[[dappv|Dappv]] |Vazba na Pracovněprávní vztah |
 +|damzd |idpk_damzd |[[damzd|Damzd]] |Vazba na Mzdové údaje |
 +|daido |idpk_daido |[[daido|Daido]] |Vazba na Identifikaci občana |