Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Inventarizace pomocí čárového kódu

Pro práci s čárovým kódem (dále ČK) je potřeba vyplnit konfiguraci pro tuto úlohu ve volbě Parametry - Konfigurace. První záložka konfigurace říká s jakým majetkem se pracuje a jak se jmenují výstupní/vstupní soubory:

Druhá záložka konfigurace ČK říká – jak se výstupní/vstupní soubory zpracují:

Zpracování tisků a přenosů je prakticky používáno dvojím způsobem, což je nastavitelné:

Způsob 1:

Orsoft vytvoří data pro přenos na serveru. Přenese je na klienta. Spustí dávku na klientovi, která data zpracuje.

Způsob 2:

Orsoft vytvoří data pro přenos na serveru

a uživatel si následně z plochy spustí dávku, která data vezme ze serveru a zpracuje je.

Jsou možné i jiné varianty, které se ale prakticky nepoužívají – spuštění dávky na serveru apod.
Komunikace se čtečkami a tiskárnou ČK je záležitost té dávky, která se volá dle konfigurace, nebo z plochy. Vše záleží na tom, jak je to u zákazníka (na klientu) nainstalováno a nastaveno.Mobilní inventarizace pomocí QR kódu