Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0doklad [2017/12/12 06:54] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0doklad =====
 +Doklady a karty
 +
 +Doklady a docházkové karty související se zaměstnancem
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|d0ido |[[fk_d0doklad_d0ido|idpk_d0ido]] |[[d0ido|D0ido]] |Vazba na identifikaci osoby |
 +|d0ppv |[[fk_d0doklad_d0ppv|idpk_d0ppv]] |[[d0ppv|D0ppv]] |Pracovněprávní vztahy - rezerva |
 +|o0ciselnik |[[fk_d0doklad_o0ciselnik|idpk_typ]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na typ dokladu (číselník "​D0DOKLT"​) |
 +|kod |kod |String(40) |Číslo dokladu |
 +|platnDo |platn_do |Date(23) |Platnost dokumentu do |
 +|skupiny |skupiny |String(15) |Skupiny pro řidičský průkaz |
 +|poznamka |poznamka |String(250) |Poznámka |
 +|iko |iko |String(20) |Vazební údaj pro elektronické dokumenty |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zeme |zeme |String(2) |Stát, který doklad vydal |