Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0plvazba [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0PlVazba =====
 +Plánování - vazba na LP/OZ
 +
 +D0-PL-VAZBA - Tabulka určující vazbu na LP/OZ. Jsou zde uschovány všechny LP/OZ, které jsou naplánovány na jeden termín. Jedná se o událost plánu.
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d0plan |[[fk_d0plvazba_d0plan|idpk_plan]] |[[d0plan|D0plan]] |Cizí klíč - D0PLAN |
 +| |||Cizí klíč na hlavní větu plánu |
 +|idRadku |id_radku |Long(18) |Cizí klíč - %%*%% |
 +| |||Klíč bez constraintu,​ váže se na různé tabulky v závislosti na typu plánu. Např. pro plány OZ je to tabulka D1_OZ_ELEMENT,​ pro LP pak D1_LP_PECE |
 +|eventName |event_name |String(255) |Název události |
 +| |||Název, pod kterým je daná událost zobrazována v přehledech. Automaticky se kopíruje z názvu z tabulky odkazované pomocí sloupce id_radku. Např. pro "​Svařování"​ z číselníku OZ, by to bylo "​Svařování"​ |
 +|nakladyUdalost |naklady_udalost |BigDecimal(14,​4) |Plánované náklady |
 +| |||Plánované náklady na tuto událost |
 +|nakladyUcastnik |naklady_ucastnik |BigDecimal(12,​4) |Plánované náklady na účastníka |
 +| |||Jedná se o plánované náklady na jednoho účastníka události. |
 +|nakladyPriznak |naklady_priznak |Character(1) |Příznak plánovaných nákladů |
 +| |||Slouží k řízení výpočtu nákladů. Příznak je ve dvou variantách:'​c'​ - při zadávání nákladů budou plánované náklady na událost vypočteny jako počet účastníků krát plánované náklady na účastníka události;'​u'​ - při zadávání nákladů budou plánované náklady na jednoho účastníka události vypočteny jako plánované náklady na událost děleno počtem účastníků |
 +|nakladyUdalostR |naklady_udalost_r |BigDecimal(14,​4) |Skutečné náklady |
 +| |||Skutečné náklady na tuto událost |
 +|nakladyUcastnikR |naklady_ucastnik_r |BigDecimal(12,​4) |Skutečné náklady na účastníka |
 +| |||Jedná se o skutečné náklady na jednoho účastníka události. |
 +|nakladyPriznakR |naklady_priznak_r |Character(1) |Příznak skutečných nákladů |
 +| |||Slouží k řízení výpočtu nákladů. Příznak je ve dvou variantách:'​c'​ - při zadávání nákladů budou skutečné náklady na událost vypočteny jako počet účastníků krát plánované náklady na účastníka události;'​u'​ - při zadávání nákladů budou skutečné náklady na jednoho účastníka události vypočteny jako skutečné náklady na událost děleno počtem účastníků |
 +|poznamka |poznamka |String(1000) |Poznámka |
 +| |||Poznámka k události |