Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0trv [2017/12/12 06:54] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0trv =====
 +Trvalé složky
 +
 +Údaje o trvalých složkách a příplatcích zaměstnanců - D0TRV
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|d0ppv |[[fk_d0trv_d0ppv|idpk_d0ppv]] |[[d0ppv|D0ppv]] |Vazba na Pracovněprávní vztahy |
 +|o0ciselnikByTyp |[[fk_d0trv_o0ciselnikbytyp|typ]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Typ trvalého příplatku |
 +|tabmg |[[fk_d0trv_tabmg|kod]] |[[tabmg|Tabmg]] |Kód trvalého příplatku |
 +|platnOd |platn_od |Date(23) |Platnost od |
 +|stopka |stopka |Short(4) |Stopka |
 +|o0ciselnikByKraceni |[[fk_d0trv_o0ciselnikbykraceni|kraceni]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Krácení |
 +|o0ciselnikByZnakCinn |[[fk_d0trv_o0ciselnikbyznakcinn|znak_cinn]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Výběr činností |
 +|tacin |[[fk_d0trv_tacin|cinn]] |[[tacin|Tacin]] |Mzdová činnost |
 +|prostoje |prostoje |Boolean(1) |Fond -hodiny prostojů |
 +|prescasy |prescasy |Boolean(1) |Fond -hodiny přesčasů |
 +|doplatek |doplatek |Boolean(1) |Fond -hodiny činností bez doplatku |
 +|d0cisp1ByIdpkD0cisp1 |[[fk_d0trv_d0cisp1byidpkd0cisp1|idpk_d0cisp1]] |[[d0cisp1|D0cisp1]] |Vazba na tabulku Platové tarify D0CISP |
 +| |||Třída/​stupeň/​tarif. Zaměstnanec se zařadí na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací a plnění kvalifikačních předpokladů,​ případně požadavků,​ do platové třídy podle katalogu prací. Vedoucí zaměstnanec se zařadí do platové třídy, ve které jsou zařazeny nejnáročnější ​ práce jemu podřízených zaměstnanců nebo nejnáročnější práce jím vykonávané. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na nápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále doba započitatelné praxe). |
 +|d0cisp1ByZaruc |[[fk_d0trv_d0cisp1byzaruc|zaruc]] |[[d0cisp1|D0cisp1]] |Skupina zaručená mzda |
 +|castka |castka |BigDecimal(12,​4) |Částka (měsíční,​ hodinová)/​procento |
 +|castkaZkr |castka_zkr |Boolean(1) |Příznak, že je zadaná částka již zkrácena |
 +|potlH |potl_h |Boolean(1) |Potlačení hodin do MD |
 +|potlK |potl_k |Boolean(1) |Potlačení Kč do MD |
 +|nositeleNe |nositele_ne |Boolean(1) |Zákaz rozpočítávání trvalých mzdových složek dle odpracovaných hodin na příslušných NN |
 +|znSignal |zn_signal |Character(1) |Signál |
 +|periodicitaN01 |periodicita_n_01 |Boolean(1) |Vyplácení MS v lednu |
 +|periodicitaN02 |periodicita_n_02 |Boolean(1) |Vyplácení MS v únoru |
 +|periodicitaN03 |periodicita_n_03 |Boolean(1) |Vyplácení MS v březnu |
 +|periodicitaN04 |periodicita_n_04 |Boolean(1) |Vyplácení MS v dubnu |
 +|periodicitaN05 |periodicita_n_05 |Boolean(1) |Vyplácení MS v květnu |
 +|periodicitaN06 |periodicita_n_06 |Boolean(1) |Vyplácení MS v červnu |
 +|periodicitaN07 |periodicita_n_07 |Boolean(1) |Vyplácení MS v červenci |
 +|periodicitaN08 |periodicita_n_08 |Boolean(1) |Vyplácení MS v srpnu |
 +|periodicitaN09 |periodicita_n_09 |Boolean(1) |Vyplácení MS v září |
 +|periodicitaN10 |periodicita_n_10 |Boolean(1) |Vyplácení MS v říjnu |
 +|periodicitaN11 |periodicita_n_11 |Boolean(1) |Vyplácení MS v listopadu |
 +|periodicitaN12 |periodicita_n_12 |Boolean(1) |Vyplácení MS v prosinci |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |