Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Registr dopravních prostředků

Informace v tomto registru jsou uspořádány do dvou obrazovek. Na první obrazovce se nacházejí třídící údaje, údaje týkající se nájmu zařízení a jeho pořízení. Na druhé obrazovce pak informace mající vztah k silniční dani, technickým parametrům a opravám zařízení.

Hlavním klíčem pro větu registru je existující inventární číslo příslušné karty v kmenovém souboru. Při zobrazení registru ve formě „Seznam“ lze vyhledávat a třídit podle těchto položek registru:

 • inventární číslo
 • SPZ vozidla
 • kód druhu vozidla
 • firma výrobce
 • firma dodavatele


Důležité údaje v registru a jejich kontrola

 • firma výrobce - jméno výrobce stroje či zařízení
 • kód země výrobce - kód země dle klasifikace zemí
 • firma dodavatele - jméno dodavatele stroje či zařízení
 • kód země dodavatele - kód země dle klasifikace zemí
 • SPZ vozidla - státní poznávací značka vozidla
 • vlastník - identifikace vlastníka
  • 1. zn. = typ vlastníka (F2 - výběr)
  • 13 zn. = alternativní výběr (F2) dle typu vlastníka -IČO, rodné číslo nebo vyplnit
 • uživatel - identifikace uživatele je-li majetek v nájmu
  • 1. zn. = typ uživatele (F2 - výběr)
  • 13 zn. = alternativní výběr (F2) dle typu uživatele -IČO, rodné číslo nebo vyplnit
 • identifikace nájmu - volitelný text pro označení nájmu (je-li majetek v nájmu) - obvykle číslo nájemní smlouvy apod.
 • třídící údaj 1-3 - uživatelsky volitelné třídící údaje registru
 • hmotnost - obvykle v kg
 • délka, šířka, výška - rozměry stroje (zařízení)
 • číslo motoru
 • číslo podvozku
 • číslo karosérie
 • objem válců - objem v ccm
 • počet náprav - celkový počet náprav vozidla
 • počet elektromotorů - celkový počet elektromotorů ve vozidle
 • poznámka - volitelná poznámka k vozidlu
 • inv. číslo budovy,parcely - udává inv. číslo DM ke které stroj náleží
 • klíč daně - způsob výpočtu silniční daně (výběr F2 z nabídky možných vyplnění)
 • kód druhu vozidla - výběr F2 z číselníku v Účetním Katalogu
 • celková hmotnost - v tunách pro účely silniční daně
 • sazba silniční daně - v Kč za 1 metr čtvereční dle zákona o silniční dani
 • sleva z daně - v procentech, dle zákona
 • silniční daň - v Kč celková částka daně
 • klíč zaplacení - příznak zaplacení daně
 • přirážka - příznak, že sleva (viz výše) je přirážka
 • převažující obor
 • číselný údaj 1,2 - uživatelsky volitelný číselný údaj

Poznámka

Níže uvedené položky, které byly dříve součástí tohoto registru, jsou uvedeny na větě kmenového souboru majetku. Zde jsou pouze zobrazovány.

 • typ stroje - specifikace typu stroje (typ, verze, …)
 • výrobní číslo - výrobní číslo stroje (20 znaků)