Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1fnkonoz [2014/09/12 10:28] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1FnKonOz =====
 + ​Konečný profil OZ -  obecné vazby
 +
 +D1_FN_KON_OZ - Konečný profil OZ na pracovní funkci - obsahuje pouze obecné údaje k charakteristikám pracovních funkcí
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d1FnPracFce |[[fk_d1fnkonoz_d1fnpracfce|idpk_funkce]] |[[d1fnpracfce|D1FnPracFce]] |Cizí klíč - D1_FN_PRAC_FCE |
 +| |||Cizí klíč do tabulky charakteristik pracovních funkcí |
 +|d4oz |[[fk_d1fnkonoz_d4oz|idpk_oz]] |[[d4oz|D4oz]] |Cizí klíč - D4OZ |
 +| |||Cizí klíč do číselníku odborných způsobilostí |
 +|poradi |poradi |Integer(9) | |