Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1ozkateg [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1OzKateg =====
 +Kategorie
 +
 +D1_OZ_KATEG - Kategorie OZ
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d1OzKateg |[[fk_d1ozkateg_d1ozkateg|idpk_predek]] |[[d1ozkateg|D1OzKateg]] |Cizí klíč - D1_OZ_KATEG |
 +| |||Cizí klíč na nadřazenou kategorii OZ, vyplněno pouze u subkategorií. |
 +|kod |kod |String(50) |Kód |
 +| |||Kód pro identifikaci kategorie |
 +|nazev |nazev |String(50) |Název |
 +| |||Název kategorie |
 +|popis |popis |String(255) |Popis |
 +| |||Stručný doplňující popis kategorie |
 +|rootKategorie |root_kategorie |String(50) |Název nadřazené kategorie |
 +| |||Pokud se jedná o kořenovou kategorii, obsahuje údaj ze sebe sama |
 +|rootKod |root_kod |String(50) |Kód nadřazené kategorie |
 +| |||Pokud se jedná o kořenovou kategorii, obsahuje údaj ze sebe sama |
 +|platny |platny |Boolean(1) |Platný |
 +| |||Označuje platný/​zneplatněný záznam. Neplatné záznamy se nezobrazují v nabídkách. |