Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1ozprukazy [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1OzPrukazy =====
 +Subselect zobrazující informace o zaměstnanci a jeho průkazech
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.hlavniObor |hlavni_obor |String(50) |ID kategorie |
 +|id.prukaz |prukaz |String(50) |Číslo průkazu |
 +|id.stredisko |stredisko |String(15) |Útvar |
 +|id.oscisZ |oscis_z |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|id.datOd |dat_od |Date(23) |Datum vydání |
 +|datumVydani |datum_vydani |Date(23) |Datum vydání průkazu |
 +|idpkPrukaz |idpk_prukaz |Long(18) |ID průkazu |
 +|profese |profese |String(40) |Pracovní funkce |
 +|funkce |funkce |String(6) |Pracovní funkce - kód |
 +|oscDazar |osc_dazar |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|prijmeniZ |prijmeni_z |String(50) |Příjmení zaměstnance |
 +|jmenoZ |jmeno_z |String(50) |Jméno zaměstnance |
 +|oz |oz |String(50) |Název nadřazené kategorie |