Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4skp [2018/04/09 13:46] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4skp =====
 +Plán školení
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|nazev |nazev |String(60) |Název |
 +|popis |popis |String(255) |Popis |
 +|nakladyP |naklady_p |BigDecimal(16,​4) |Plánované náklady |
 +|nakladyS |naklady_s |BigDecimal(16,​4) |Skutečné náklady |
 +|planPocet |plan_pocet |Integer(9) |Plánovaný počet školení |
 +|planOd |plan_od |Date(23) |Období plánu OD |
 +|planDo |plan_do |Date(23) |Období plánu DO |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |