Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky ZODDAVKY1 na tabulku ZOM

select *
from ZODDAVKY1 zoddavky1
left outer join ZOM zom on zom.idpk = zoddavky1.cis_om