Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselníky správy majetku

Číselník druhů objektu

Číselník druhů objektů je základní charakteristikou objektu majetku. Určuje jeho začlenění pro jeho další chová – většinou se na druh objektu váže pořizování technických údajů objektu.

Ke druhu majetku se tedy váže Šablona technických údajů.

Jedna Šablona technických údajů může být vedena u více druhů objektů. Naopak to není možné.

Číselník stavu objektu

Číselník stavu objektu určuje stav objektu z pohledu jeho používání.

Náklady lze pořizovat na objekty, které jsou ve stavu „aktivní“, „plánovaný“ a „výhled“.

Na objekty ve stavu „neaktivní“ již nelze pořizovat náklady – jsou zamýšleny jako vyřazené, tedy sledování nákladů je na nich ukončené a v objektech majetku jsou z důvodu historie.

Číselník typu nákladové akce

Číselník určuje základní typy nákladových akcí

  • I – Investice
  • O – Oprava
  • S – Služby

Číselník lze rozšiřovat o další typu nákladových akcí.

Číselník typu objektu

Číselník typů objektů určuje rozdělení objektů ve vazbě na Evidenci dlouhodobého majetku a jeho vlastnosti

1 – Inventární číslo - vazba 1:1 na Evidenci majetku

Jedná se o základní objekt majetku. Tento objekt může stát samostatně, nebo být součást skupiny objektů. Z tohoto typu objektu lze vyčlenit i podobjekt – část objektu.

2 – Soubor objektů - vazba 1:N na objekt majetku nebo na soubor objektů majetku

Jedná se o skupinu objektů, nebo jiných skupin objektů. roveň začlenění do skupin není ničím omezena.

3 – Podobjekt - část objektu majetku

Z objektu majetku lze vyčlenit jeho část – tzv. podobjekt. A sledovat náklady na tuto část majetku samostatně.

4 – Neurčený - samostatný objekt bez vazby na Evidenci majetku

Jedná se o samostatný objekt, který není ve stavu Evidence majetku, ale přesto je v zájmu sledovat náklady na něho. I tento objekt lze vkládat do souborů objektů.

Do číselníku lze zavést i další číslo typu objektu, jeho chování bude stejné jako u typu 4.