Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Převodník elektronických dokumentů

Toto je vazební tabulka (převodník) pro přiřazování elektronických dokumentů k záznamům v podsystémových datech. Má-li se elektronický dokument přiřadit např. k účetnímu dokladu (faktura) nebo kartě zaměstnance (fotografie), neukládá se na větu (dokladu či zaměstnance) přímo klíč elektronického dokumentu (tj. druh + číslo), ale Identifikační kód dokumentu (tzv. Iko). Iko se generuje při přiřazování dokumentu k podsystémovým datům.

Převodník zajišťuje možnost vazby více různých el. dokumentů na jedna data v podsystému. Umožňuje tak k jedněm datům v podsystému přiřadit více elektronických dokumentů (tedy k jednomu Iko může existovat více el. dokumentů). Tato vlastnost nemusí být editačním programem v podsystému podporována a v tom případě je vztah vždy data:el.dokument = 1:1. Jakékoli změny provedené v tomto převodníku mají vliv na správnou funkci konkrétního elektronického dokumentu. Zrušení záznamu, nebo změna klíčových polí způsobí ztrátu konkrétní vazby data←→el.dokument.

Záznam obsahuje tyto položky:

 • Vazba
  • Iko - identifikační kód dokumentu - generuje se automaticky z aktuálního data a času. K jednomu Iko může existovat více dokumentů, tj. na jeden záznam primárních dat může být navázáno více el dokumentů.
  • Druh dokumentu - druh dokumentu v tabulce Elektronické dokumenty
  • Číslo dokumentu - číslo dokumentu v tabulce Elektronické dokumenty
  • Přenos na odvozené
 • Info - obslužné informace k záznamu, zapisují se automaticky z programu
  • Pořídil - kdo záznam pořídil
  • Datum a čas pořízení - datum a čas pořízení záznamu
  • Místo pořízení - místo pořízení záznamu
  • Opravil - kdo opravil
  • Datum a čas opravy - datum a čas opravy záznamu
  • Místo opravy - místo opravy záznamu
  • Způsob vzniku - způsob vzniku záznamu