Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Pracovní úrazy

Tabulka Pracovní úrazy obsahuje taxativní seznam údajů, uvedené v §2 odst.1 nařízení vlády č. 201/2010Sb. a které musí nově od 1.ledna 2011 evidence úrazů obsahovat. Pracovní úrazem je úraz, který vznikne při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. V knize úrazů se evidují všechny úrazy, které na pracovišti vznikly, i když jimi nebyla bezprostředně způsobena pracovní neschopnost nebo pracovní neschopnost nepřesahovala tři kalendářní dny. Podstatné je, že zaměstnavatel vede evidenci v knize úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu, kdyby toto bylo později třeba.

Součástí agendy jsou dvě tiskové sestavy „Záznam o úrazu – hlášení“ a „Záznam o úrazu – změny“.

Údaje jsou uspořádány do záložek a jsou označeny skupinami A až E, tak jak jejich řazení odpovídá pořadí tisku na formuláři „Záznam o úrazu - hlášení“.

  • A Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu.
  • B Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo – tyto údaje se vyplňují pouze v případě, že se nejedná o zaměstnavatele uvedeného v části A záznamu.
  • C Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci – po vyplnění osobního čísla zaměstnance se údaje, které jsou v systému dotahují ze souborů personalistiky.
  • D Údaje o úrazu I a údaje o úrazu II – obsahuje informace o vzniku, příčině, zdroji úrazu. Tyto informace jsou obsáhlé, proto se vyplňují na dvou záložkách.
  • E Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu

Význam jednotlivých položek se řídí metodikou, která je součástí výše uvedeného nařízení vlády.