Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Inventurní stavy

Editační obrazovka inventurních stavů

Tabulka inventurních stavů (MSVIN) se plní primárně z menu „Další nabídka“ volbou „Import dat k inventuře“ popřípadě se spustí klávesou <F8>. Importem se provede výběr ze stavů na základě zadaného dialogu. Je tak možné vybírat čísla výrobků, ekonomické členění a sklad. Takto naimportovaná tabulka obsahuje skladové stavy. Pomocí ruční editace je nutno ke každému skladovému stavu doplnit ujištěný (inventurní) stav. Rovněž je možné pomocí editace provádět drobné korekce údajů. Po dokončení a kontrole údajů slouží tabulka k tisku sestavy inventurních rozdílů případě ke korekci stavových karet prostřednictvím z inventury vygenerovaných dokladů.

Tisky - inventurní sestavy a výstupy do excelu

Další nabídka

 • Import dat k inventuře
 • Dorovnání stavů dle inventury
 • Odblokování stavů po inventuře

Datové údaje


Tabulka obsahuje údaje s následujícím významem :

 • Sklad - jedná se o sklad, kde je třeba udělat inventuru
 • Klíč 1-3 doplňkové klíče k číslu výrobku jsou nepovinné. Pokud je některý z nich nakonfigurován, je zobrazen jeho skutečný název - na ilustračním obrázku je použit klíč-1 a nakonfigurován jako šarže.
 • Číslo - například číslo výrobku, materiálu apod.
 • Nákupní cena - cena v případě použití metody FIFO
 • Datum - taktéž pro FIFO
 • Skladová cena
 • Učetní množství - stav na skladové kartě
 • Inventurní stav - fyzicky zjištěný stav
 • Rozdíl - rozdíl mezi účetním a inventurním stavem