Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Instalace

Instalace IS Orsoft Open se provádí samostatným instalačním programem, který je různý pro platformu Windows a Linux. Oddělená je též instalace serverové části a instalace klienta.

Instalace serveru na Windows

Instalace se provede spuštěním programu Orsoft_Open_Srv.exe z adresáře Open na distribučním DVD.

Zadá se Licenční číslo a Aktivační klíč – ze smlouvy:

A potvrdí se adresář pro instalaci:

Při instalaci je možné zvolit jednotlivé součásti:

A po rekapitulaci následuje vlastní instalace:

Po instalaci následuje vytvoření licenčního souboru do programového adresáře (lib):

Instalace serveru na Linuxu

Instalace se provede spuštěním scriptu Orsoft_Open_Srv_Linux.sh z adresáře Open na distribučním DVD. Zadá se cesta k instalačnímu médiu a následně cesta kam se bude instalovat. Poté Licenční číslo a Aktivační klíč – ze smlouvy a po rekapitulaci je instalace zahájena. Na závěr je vytvořen licenční soubor (install.xml) do programového adresáře (lib).

Instalace klienta na Windows

Instalace se provede spuštěním programu Orsoft_Open_Cs.exe z adresáře Open na distribučním DVD. V případě Linuxového distribučního DVD se tento instalační program nachází v adresáři windows/OpenCs“.

Následuje zadání cesty pro instalaci – do toho adresáře by měl mít uživatel práva zapisovat.

Po rekapitulaci je zahájena instalace:

Instalace klienta Open obsahuje pouze spuštěcí dávku a knihovnu.

Před spuštěním je třeba ve spouštěcí dávce nakonfigurovat připojení na server Orsoft Open.

Konfigurace Orsoft Open serveru

Konfigurace serveru na Windows

Adresář serveru Orsoft Open obsahuje následující podadresáře:

Adresáře prvotní instalace:

 • - Files - utility linuxu
 • - Lib - programové knihovny a licenční soubor
 • - Vzor - vzorová konfigurace a dávky

Založené adresáře konkrétní implementace:

 • - Firma - aktuální datový adresář – obsahuje konfiguraci připojení na DB
 • - Log - adresář do kterého jsou přesměrovány výstupy logu

Dávky a utility konkrétní implementace:

 • - Omc.cfg - konfigurace připojení pro aktualizaci instalace Orsoft Open
 • - Util-ors-omc.bat - kontrola a aktualizace Orsoft Open
 • - Util-ors-omc.jar - servisní knihovna aktualizace
 • - OpenSRV_log.cmd - zapnutí/vypnutí logovacího režimu
 • - OpenSRV_start.cmd - spuštění serveru Orsoftu Open
 • - OpenSRV_stop.cmd - zastavení serveru Orsoftu Open
 • - OpenSRV_service.cmd - spuštění serveru Orsoftu Open jako služba

Konfigurace serveru na Linuxu

Adresář serveru Orsoft Open obsahuje následující podadresáře:

Adresáře prvotní instalace:

 • - files - utility linuxu
 • - jre - instalace Java Runtime Environment
 • - lib - programové knihovny a licenční soubor
 • - vzor - vzorová konfigurace a dávky
 • - protokoly.ins - protokoly z instalace
 • - ORSOFTOPENSRV - soubor definice serverů Orsoft Open, př.:

Založené adresáře konkrétní implementace:

 • - firma - aktuální datový adresář – obsahuje konfiguraci připojení na DB v adresáři „cfg“

Konfigurace připojení na databázi

Konfigurace „hibernate.properties“ se nachází v adresáři „firma“ a obsahuje parametry připojení na zvolenou databázi.