Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Parametry

Konfigurační parametry pro CRM:

  • Defaultní hodnoty pro založení nového záznamu - možnost nastavit uživatelské defaultní hodnoty číselníků pro nově zakládané záznamy je popsána zde.