Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Atributy oprávnění k funkci

Oprávnění k funkci má čtyři atributy. Pomocí nich lze nejen zcela zakázat či povolit, ale u editačních programů rozlišovat i další varianty práv.

  • Založení (Create)
  • Čtení (Read)
  • Úprava (Update)
  • Smazání (Delete)

Počáteční písmena anglických názvů (C R U D) jsou použita ve správě profilů pro indikaci stavu nastavených oprávnění.