Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přidělené role

Osoba může mít přidělenu jednu nebo více rolí, příp. může být bez role. Přidělené role (např. role RIDIC, HLAVNI UCETNI apod.) se používají pro filtrování a výběry, neznamenají přiřazení žádných práv osobám.

Výčet rolí, které lze osobám přiřadit, je obsažen v Číselníku rolí.