Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník rolí

Číselník rolí je seznamem rolí, které lze přidělovat osobám. Role definují filtrování a výběry v osobách. Funkčnost pro danou roli musí být připravena v programech. (Pozn.: Přidělení role neznamená přidělení práv osobě.)

Věta číselníku rolí obsahuje tyto údaje:

  • Role - kód role, velkými písmeny (např RIDIC). Systémové role mají zpravidla kód bez diakritiky, kód role s diakritikou je ale možné pořídit. Pořízený kód role je konvertován na velká písmena. Pořizování dalších rolí uživatelem je možné, takové role ale budou mít pouze informativní charakter, protože s nimi nepracují žádné programy.
  • Popis role - název role (např. Řidič)
  • Poznámka - poznámka k roli

Číselník rolí