Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Další adresy

Další adresy firmy (tabulka dky) - jsou vázány na základní tabulku adresáře o6a přes číslo firmy. Možné typy adres jsou F-fakturační, O-objednací, D-dodací, K-korespondenční. Pro každý typ adresy může k jedné firmě existovat vice adres, pouze fakturační adresa by měla být jediná. Do fakturační adresy se propisuje hlavní adresa ze základních údajů Adresáře.

Pořizované údaje

 • ID adresy - identifikátor adresy
  • Firma - číslo firmy
  • Název adresy - název adresy, pomocný textový údaj pro rozlišení adresy
  • Typ adresy - typ adresy, možné hodnoty F-fakturační, O-objednací, D-dodací, K-korespondenční. Fakturační adresa může být pro firmu pouze jedna a nelze ji pořizovat z Dalších adres, nýbrž se propisuje z hlavní adresy v základních údajích Adresáře.
  • Pořadí - pořadí adresy v rámci typu. Přednabízí se, lze editovat.
 • Adresa - údaje adresy
  • Jméno/Název - 3 řádky adresy pro jméno/název adresáta
  • Ulice - ulice vč. čísla popisného
  • PSČ - poštovní směrovací číslo
  • Místo - město nebo obec
  • Země
 • Stav - stav adresy
  • Aktivní adresa - pouze aktivní adresy se nabízejí k výběru
  • Implicitní adresa - existuje-li k firmě více adres jednoho typu, lze některou označit za implicitní. Implicitní adresa se použije v případech, kdy se adresa vybírá automaticky bez účasti operátora.