Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Doplněk

Doplňkové informace k firmě (tabulka O6A3) - jsou vázány na základní soubor adresáře O6A přes číslo firmy.

Lze pořídit až 15 položek, jejichž názvy se berou z číselníku o1ciseln-oadresar. Uživatel si je může pojmenovat libovolně pomocí editace číselníku (ve volbě Kmenová data/Parametry/Číselníky/Správa původních číselníků). Pokud číselník dosud neexistuje, je potřeba jej obnovit ze vzorové kopie a poté zeditovat. Obnovu lze provést ve volbě Administrace/Mimořádné akce/Import export dat/Import, zde vybrat o1ciseln-oadresar_vzor.xml, Obnova, OK.

Formáty položek jsou následující:

 • alfanumerické položky 1 až 3 - 60 znaků
 • alfanumerické položky 4 až 7 - 30 znaků
 • alfanumerické položky 8 až 11 - 20 znaků
 • numerické položky 12 až 13 - celé číslo 18 číslic
 • numerické položky 14 až 15 - desetinné číslo na 18 číslic, z toho 4 místa za desetinnou čárkou

Doplňek adresáře je volitelný a není standardně zařazený do menu. Pokud jej chcete používat, vytvořte si uživatelský pohled na adresář (odvozený od pohledu O6a) a zde si přidejte záložku Doplněk. Do záložky vložte browse s těmito parametry:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.o0.adresar.O6a3Wrapper
 • Úloha: orsoft.o.adresar.O6a3
 • Režim: Editace
 • Styl: Seznam a detail současně
 • Vzhled: Detail
 • Vždy použít pohled: zaškrtnuto
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: cislo.eq($dkaNr)