Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Daňová IČ

Daňová identifikační čísla (tabulka O6a5) jsou doplňkovou tabulkou k adresáři (O6a). Spojovacím klíčem je číslo firmy. Tabulka umožňuje evidovat k jedné firmě více DIČ, např. pro různé země. Obsahuje tyto údaje:

  • Číslo firmy - číslo firmy, ke které DIČ patří (vazba na tabulku O6A)
  • Pořadí – pořadové číslo DIČ
  • DIČ – hodnota DIČ
  • Priorita – 1 = základní DIČ, 2 = ostatní DIČ. Základní DIČ by mělo být shodné s DIČ v tabulce O6a (viz záložka Základní údaje).
  • Kód země – země registrace