Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Adresy odběratelů

Tato tabulka obsahuje všechny adresy odběratelů. Tyto adresy souvisí s tabulkou Odběratelé v ZISu. Na hlavní záložce se edituje hlavní adresa (v seznamu adres označená pomocí H), na záložce Všechny adresy je možné vidět seznam všech adres aktuálního odběratele.

V adresách je možné mít uloženo více adres pro jednoho odběratele. Hlavní nebo daňová adresa může být pouze jedna pro jednoho odběratele.

Typy adres jsou:

 • Hlavní - každý odběratel musí mít jednu adresu označenou jako hlavní. Tato adresa se zobrazuje v tabulce Odběratelé na hlavní záložce.
 • Daňová - pokud adresa používaná pro fakturaci odběratele je rozdílná od hlavní adresy, pak se odběrateli založí Daňová adresa.
 • Zasílací - odběratel může mít víc zasílacích adres.
 • Kontaktní -odběratel může mít víc kontaktních adres.

Pořizované údaje

 • Jméno - jméno odběratele
 • Příjmení - příjmení odběratele
 • Titul před - titul před jménem
 • Titul za - titul za jménem
 • Funkce - funkce odběratele
 • - rodné číslo
 • Datum narození - datum narození
 • Číslo OP - číslo občanského průkazu
 • Obchodní jméno - obchodní jméno, pouze pro velkoodběratele nebo dodavatele
 • - identifikační číslo organizace, pouze pro velkoodběratele nebo dodavatele
 • DIČ - daňové identifikační číslo organizace, pouze pro velkoodběratele nebo dodavatele
 • Jméno 1 - 1.část jména, generuje se automaticky dle vyplněného příjmení (přesouvá se sem příjmení) nebo obchodního jména s možností přepisu. Jména 1 až 4 slouží pro tvorbu hlavní adresy pro korespondenci, jsou uložena v adresách odběratelů a v adresáři. Do adresáře se zapisují pouze tehdy, neexistuje-li dosud daňová adresa.
 • Jméno 2 - 2.část jména, …, přesouvá se sem jméno
 • Jméno 3 - 3.část jména, …
 • Jméno 4 - 4.část jména, …
 • Obec - kód obce a název obce dle číselníku obcí nebo vyplněno jinak
 • PSČ - poštovní směrovací číslo dle číselníku PSČ
 • Ulice - kód ulice a název ulice dle číselníku ulic nebo vyplněno jinak
 • Číslo popisné/orientační
 • Kontrola adresy v UIR-ADR - zde lze spustit kontrolu na Územně identifikační registr adres. Přes tlačítko „on-line“ se provede kontrola s výsledkem adresa existuje/neexistuje, tj. testuje se víceméně kompletní shoda. Přes tlačítko „DB“ se při shodě zobrazí browse s nalezenou větou, není-li nalezena kompletní shoda, zobrazí se browse s podobnými adresami, kde neshodné hodnoty nebo jejich části jsou nahrazeny znakem „!“.
 • Tel/Jm - telefon/jméno
 • Tel2/Jm - telefon 2/jméno
 • Tel3/Jm - telefon 3/jméno
 • Fax - fax
 • E-mail - E-mailová adresa