Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Evidence úpadců

Interní Evidence úpadců Orsoftu obsahuje informace o dlužnících, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení před 1. lednem 2008. Záznamy v tabulce jsou na adresář vázány přes IČ firmy nebo rodné číslo fyzické osoby. Tabulka je aktualizována dávkovým importem dat z Evidence úpadců EVUP Ministerstva spravedlnosti ČR. Needituje se. Pozn.: Firmy, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008, lze nalézt v Insolvenčním rejstříku.

Použité barevné rozlišení v browse

Barva sloupce

 • modrá - název firmy, typ úpadku (zvýrazněné základní údaje)

Zobrazené údaje:

 • Dlužník
  • Spisová značka - spisová značka řízení
  • Datum zahájení řízení
  • Typ úpadku - K - konkurz, Kv - vyrovnání
  • Typ úpadce - F - fyzická osoba, P - právnická osoba
  • Název firmy
  • - identifikační číslo firmy, vazba na adresář pro firmy
  • Rodné číslo - rodné číslo, vazba na adresář pro fyzické osoby
 • Poslední akce
  • Číslo podnětu - identifikátor poslední akce (podnětu). Rostoucí číslo, které určuje, od jakého místa se mají stahovat podněty z rejstříku při importu.
  • Datum poslední akce
 • Adresa
  • Ulice
  • Číslo popisné
  • PSČ
  • Město
  • Okres

Tlačítko EVUP - vyvolá pohled do webové Evidence úpadců na aktuální firmu

Další nabídka

 • Evidence úpadců - vyvolá se pohled do webové Evidence úpadců na aktuální firmu (shodná funkce jako tlačítko EVUP)