Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Insolvenční rejstřík

Interní Insolvenční rejstřík Orsoftu obsahuje informace o dlužnících, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Záznamy v tabulce jsou na adresář vázány přes IČ firmy nebo rodné číslo fyzické osoby. Tabulka je aktualizována dávkovým importem dat z insolvenčního rejstříku ISIR Ministerstva spravedlnosti ČR. Needituje se. Pozn.: Firmy, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení před 1. lednem 2008, lze nalézt v Evidenci úpadců.

Skončené věci jsou v browse barevně odlišeny (jsou zašedlé), ostatní (tzv. živé věci) jsou zobrazeny normálně. Skončené věci jsou skončená insolvenční řízení, tj. se stavem řízení „ODSKRTNUTA“, „PRAVOMOCNA“ nebo „MYLNÝ ZÁP.“. Browse se standardně zobrazuje s filtrem Všechna řízení, ve kterém se zobrazují živé i skončené věci. Další možností jsou filtry Skončené věci a Živé věci. Má-li firma v rejstříku pouze skončené věci, není již v insolvenci.

Použité barevné rozlišení v browse

Barva sloupce

 • modrá - název firmy, stav řízení (zvýrazněné základní údaje)

Barva řádku

 • normální - dosud probíhající řízení (živá věc)
 • zašedlá - skončené řízení (skončená věc)

Zobrazené údaje:

 • Dlužník
  • Spisová značka - spisová značka insolvenčního řízení
  • Datum zahájení řízení
  • Stav řízení - kód stavu řízení, charakterizuje stav nebo způsob vyřízení. Kódy PRAVOMOCNA, ODSKRTNUTA a MYLNÝ ZÁP. jsou považovány za tzv. „skončenou věc“ a taková firma není následně v adresáři označena jako insolventní.
  • Název firmy
  • - identifikační číslo firmy, vazba na adresář pro firmy
  • Rodné číslo - rodné číslo, vazba na adresář pro fyzické osoby
 • Poslední akce
  • ID akce - identifikátor poslední akce (podnětu). Rostoucí číslo, které určuje, od jakého místa se mají stahovat podněty z rejstříku při importu.
  • Datum poslední akce
  • Popis akce - věcný popis poslední akce v daném řízení
 • Adresa
  • Ulice
  • Číslo popisné
  • PSČ
  • Město
  • Okres

Tlačítko ISIR - vyvolá pohled do webového Insolvenčního rejstříku na aktuální firmu

Další nabídka

 • Insolvenční rejstřík - vyvolá se pohled do webového Insolvenčního rejstříku na aktuální firmu (shodná funkce jako tlačítko ISIR)