Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Doplnění insolvenčního rejstříku

Tato volba slouží k aktualizaci interního Insolvenčního rejstříku Orsoftu Open (tabulka O6isir) z internetu.

Volba vyžaduje verzi Javy alespoň 1.8.0_112.

Volba dále vyžaduje certifikát „thawte Primary Root CA - G3“ (thawteprimaryrootca-g3). Tento certifikát musí být obsažen v seznamu ve volbě Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Trusted certifikáty. Pokud tam není, je potřeba jej doplnit z tamtéž volbou Další nabídka/Import certifikátu pro ISIR a poté restartovat server Orsoftu Open.

Po jejím spuštění se v interním rejstříku zjistí ID poslední akce a spustí se stahování nových akcí s vyšším ID. Nově stažené údaje se zapisují do interního rejstříku. Pokud jej nepřeruší uživatel, probíhá stahování tak dlouho, dokud nejsou staženy všechny nové akce. Při přerušení a opětovném spuštění úlohy se vždy pokračuje od místa, kde bylo stahování přerušeno.

Při praktickém provozu se doporučuje provádět doplnění každodenně nočním dávkovým spuštěním úlohy. Parametry pro dávkové spuštění této úlohy jsou:

beanName = o6aDao

parametry = doplneniInsolvencnihoRejstriku

Pro odeslání reportu mailem:

parametry = doplneniInsolvencnihoRejstriku [prijemciMailu]

kde prijemciMailu je seznam osob a/nebo mailových adres, oddělených čárkami, bez mezer, např. 23,jan.novak@gmail.com.

Vzorová dávka batch_o_doplneniInsolRej.cmd je umístěna v adresáři vzor/opensrv/data/davky.

Pozn.: Pokud je interní rejstřík dosud prázdný nebo velmi neaktuální, je vhodnější jej nejdříve naimportovat ze vzorové kopie a teprve poté spustit doplnění. Tím se značně zkrátí celková doba stahování.

POZOR!!! – Webová služba volaná pro doplnění rejstříku využívá zabezpečeného protokolu https na portu 8443. V případě použití proxy serveru musí být proto do nastavení proxy serveru přidána podpora SSL pro port 8443. Příklad nastavení:

acl SSL_ports port 443 563 8443

acl Safe_ports port 443 563 8443

-

Informace o stavu rejstříku

Datum poslední úspěšné aktualizace insolvenčního rejstříku lze sledovat na Informační obrazovce na panelu Stav rejstříků. (Informační obrazovka a její panely jsou volitelné funkce, jejich zobrazování lze individuálně nastavit.)