Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník NUTS

V tomto číselníku (o6nuts) jsou uloženy kódy územní klasifikace systému NUTS (La Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques) tj. jednotné klasifikace struktury územních jednotek v rámci EU, resp. odpovídajícího národního systému CZ-NUTS. Tato klasifikace je používána Statistickým úřadem Evropského společenství (Eurostatem).

Věta NUTS obsahuje tyto položky:

 • NUTS - vlastní klasifikace NUTS
 • Úroveň - charakterizuje úroveň NUTS, např. pro ČR je:
  • 0 = stát (ČR)
  • 1 = území (ČR)
  • 2 = oblast (tj. seskupení krajů)
  • 3 = kraj (tj. vyšší územně správní celky - VSC)
  • 4 = okres
  • 5 = základní územní jednotka - ZJ (tj. zpravidla obec)
 • Název - název země, kraje, okresu, obce …
 • Popis1 (nevyužívá se)
 • Popis2 (nevyužívá se)
 • PSČ - poštovní směrovací číslo (má význam pouze u obcí) - pouze informativní údaj
 • Telefon - telefonní předčíslí - pouze informativní údaj (nevyužívá se)

Struktura klasifikace CZ-NUTS (tj. položky NUTS ve větě) je následující:

 • oddíl (NUTS 0) - znaky 1-2 - vyjadřuje stát Českou republiku - využívá dvoumístný alfabetický kód (dle číselníku zemí) - tj. CZ.
 • pododdíl (NUTS 1) - znak 3 - vyjadřuje území České republiky - kód 0.
 • skupina (NUTS 2) - znak 4 - vyjadřuje oblasti, tj. seskupení krajů (celkem 8) - číslované od 1 do 8 (pouze použité kódy).
 • podskupina (NUTS 3) - znak 5 - vyjadřuje kraje - VSC (celkem 14) - číslované od 1 do 9 vždy v rámci oblasti (sdruženého kraje), přičemž použité kódy jsou 1-3.
 • třída (NUTS 4) - znak 6 - vyjadřuje okresy (celkem 91 vč. 15 obvodů Prahy) - číslované od 1 do 9 a dále písmenem A až Z v rámci daného kraje řazené abecedně (použito A až F).
 • podtřída (NUTS 5) - znaky 7–12 - vyjadřuje základní územní jednotku - ZJ (zpravidla obec) - pro číslování se využívá stávající číselník základních územních jednotek (kód ZJ je šestimístný a je k dispozici na ČS v odboru informačních služeb v elektronické podobě).