Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselníky CRM

Číselníky CRM (OH*) slouží pro klasifikaci záznamů v tabulkách CRM. Standardně obsahují tyto položky:

  • Kód - alfanumerický kód položky číselníku, doporučeno na tři znaky velkými písmeny. Do číselníků lze přidávat další záznamy. Původní záznamy nelze libovolně měnit či mazat, protože s většinou z nich pracují programy. Výčet záznamů, které nelze měnit, je uveden u popisů jednotlivých číselníků.
  • Hodnota - textový popis položky
  • Pořadí - určuje pořadí položky v nabídkách výběrů (v rozbalovacích seznamech). Třídí se alfanumericky dle hodnot v položce Pořadí. Pokud je v pořadí duplicita, třídí se dle položky Kód.
    • Defaultní hodnota číselníku - program standardně volí vlastní defaultní hodnoty pro předvyplnění položek číselníků při zakládání nového záznamu v jednotlivých editačních programech CRM. Toto je standardní chování. Pokud uživatel požaduje jinou hodnotu, lze toho dosáhnout přidáním písmene „d“ jako posledního nemezerového znaku v atributu Pořadí (např. „05d“). Věta číselníku, u níž je písmeno „d“ nalezeno, je použita jako default.

Seznam všech číselníků CRM a jejich popis lze nalézt v Parametry.