Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Priorita

Priorita aktivity CRM (číselník OHAKTPRIO) - priorita aktivity. Standardní hodnoty jsou níže. Viz též číselníky CRM.

  • Malá (MAL)
  • Střední (STR)
  • Velká (VEL)
  • Neurčena (NEU)