Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Zdroj

Zdroj aktivity CRM (číselník OHAKTZDR) - zdroj, z jakého aktivita pochází (komunikační kanál). Standardní hodnoty jsou níže. Údaje s tučným kódem nemažte, pracují s nimi programy. Viz též číselníky CRM.

 • Osobní (OSO)
 • Dopis odeslaný (DOD)
 • Dopis příchozí (DPR)
 • Telefonát odchozí (TLO)
 • Telefonát příchozí (TLP)
 • Email odeslaný (MOD)
 • Email příchozí (MPR)
 • Email hromadný (MHR)
 • Interní (INT)
 • Skype (SKY)
 • WEB (WEB)
 • Média (MED)
 • Neurčen (NEU)