Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Fáze

Fáze vztahu CRM (číselník OHCRMFAZE) - určuje, v jakém stádiu se vztah s danou firmou nachází. Standardní hodnoty jsou níže. Údaje s tučným kódem nemažte, pracují s nimi programy. Viz též číselníky CRM.

  • Sledovaný (SLE)
  • Oslovený (OSL)
  • Zájemce (ZAJ)
  • Neurčena (NEU)