Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Stav

Stav vztahu CRM (číselník OHCRMSTAV) - určuje v jakém stavu se záznam o firmě nachází z pohledu uživatele. Standardní hodnoty jsou níže. Údaje s tučným kódem nemažte, pracují s nimi programy. Viz též číselníky CRM.

  • Aktivní (AKT)
  • Neaktivní (NEA)