Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Uživatelská klasifikace 2

Uživatelská klasifikace 2 vztahu CRM (číselník OHCRMUZI2) - tento číselník může obsahovat čistě uživatelskou klasifikaci vztahu (firmy). Standardní hodnota je pouze jediná, a to Neurčena (NEU), zbytek si může uživatel doplnit dle vlastního uvážení. Viz též číselníky CRM.